SLUŽBY

Naše portfólio služieb

klimatizácie lg, daikin, samsung, sinclair

Klimatizácia

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné riešenie dodávok a prác v oblasti klimatizácii pre priemysel aj domácnosti. Pre každý projekt volíme osobitý prístup od projekcie, cez dodávku a montáž až po servis inštalovaných zariadení.

Vzduchotechnika

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné riešenie dodávok a prác v oblasti vzduchotechniky pre priemysel aj domácnosti. Pre každý projekt volíme osobitý prístup od projekcie, cez dodávku a montáž až po servis inštalovaných zariadení.

Mraziaci box

Chladenie

Ako realizátor chladiacej a mraziacej techniky sa prispôsobíme potrebám zákazníkov. Naše chladiace zostavy spĺňajú požiadavky na hospodárnosť a spolahlivosť. Vhodne navrhnutá a zrealizovaná technológia významne ovplyvňuje náklady na prevádzku daných priestorov. 

Vykurovanie

Ako realizátor projektov v oblasti vykurovania sa sústreďujeme, aby naše inštalácie spĺňali požiadavky na funkčnosť, ale aj požiadavku na optimálne investičné a prevádzkové náklady.

Podlahové vykurovanie
Protipožiarne vzduchotechnické systémy

Protipožiarné vzduchotechnické systémy

Realizujeme montáž, uvedenie do prevádzky, opravy a pravidelné revízie požiarných klapiek, požiarných vetracích mriežok, požiarných ventilátorov a podobne v zmysle platnej legislatívy.

Projekčná činnosť

Naša spoločnosť zabezpečuje projekčnú činnosť v oblasti vzduchotechniky, chladenia, vykurovania a klimatizácie.

KOLTEN, klimatizácia, vzduchotechnika, tepelné čerpadlá, vykurovanie, projekt
Servis klimatizácie

Servisná činnosť

Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť kvalitného servisu, poskytujeme našim zákazníkom nadštandardnú úroveň a široké portfólio servisných činností. Záručný a pozáručný servis vykonávame na vzduchotechnických systémoch, klimatizačných zariadeniach, tepelných čerpadlách, chladiacich a vykurovacích systémoch. 

Scroll to Top
Scroll to Top